Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Hidrojen Peroksit

Hidrojen PeroksitOldukça geniş bir kullanım alanı olan bu kimyasal madde H2O2 element değerleri ile gösterilir. Soluk mavi renkte oldukça güçsüz bir asittir. Bu kimysal sulandırıldığında renk özelliğini kayıp eder. Özellikle temizlik ve kağıt sanayi de oldukça fazla kullanılır. Bu molekül insan vücudunda karaciğerde parçalanma ...

Hidrojen Bağı

Hidrojen bağı, bir molekülde azot, flor veya oksijen gibi elektronegatif bir atoma bağlı bulunan hidrojenin kısmi artı yük ile yüklenmesi sonucu, aynı veya başka moleküldeki elektronegatif atom ile birlikte yapmış olduğu kuvvetli bağa denir. Hidrojen bağının Van der waals kuvvetinden güçlü olmasına rağmen, tipik hidrojen bağı kovalent...

Hidrojen İzotopları

Hidrojen İzotopları, doğada bir arada bulunan ve farklı kütle numarasına sahip hidrojen atamlarıdır. Doğada üç doğal izotopu bulunur ve bunlar sırasıyla 1H, 2H, ve 3H. Hidrojenin laboratuvar ortamında sentezlenen fakat doğada gözlenemeyen çok kararsız izotopları da mevcuttur (4H arası 7H). Hidrojen atomunun doğada bulunan izotopları far...

Hidrojen Sülfür

Hidrojen sülfür, hampetrol ve doğalgaz üretiminde en tehlikeli ve ölümcül etkisi olan bir maddedir. H2S, ekşi gaz ve kükürtlü hidrojen gibi farklı adlarla anılabilmektedir. Bu maddenin öldürücü özelliği bulunması sebebi ile petrol ve gaz sektörü işçileri tarafından dikkatle gözlemlenir. Bu gaz, petrol çıkarmak maksadı ile deline...

Hidrojen Peroksit Saç

Hidrojen peroksit saç, Hidrojen peroksit ile saç arasındaki ilişkiyi duyunca eminim pek çoğunuz şaşırmamışsınızdır. Özellikle lise yıllarında büyük bir çoğunluk mutlaka hidrojen peroksitle saç açmayı en azından bir kez denemiştir. Evet hidrojen peroksitin saç açma özelliği vardır. Hatta eğer saçınızı evde...

Hidrojenin Özellikleri

Hidrojenin özellikleri, bilim dünyasında 1900'lü yıllardan beri araştırma konusu olmuştur. Hidrojen hakkında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen özellikler, hidrojen elementinin ne kadar büyük ve önemli bir element olduğunun kanıtı haline gelmektedir. Son derece büyük özellikleri ile sürekli bilim konusu olan hidrojen, günümüzde çok büyü...

Sodyum Hidrojen Karbonat

Sodyum hidrojen karbonat, kimya sektöründe E500 koduyla anılan bir tür gıda maddesidir. Suda çözünebilme özelliği vardır. Normal koşullarda beyaz renktedir. Sodyum hidrojen karbonat 270 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında ayrışarak sodyum karbonat ve karbon dioksid ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu maddelerden sodyum karbonat işlenere...

Hidrojen Gazı

Hidrojen Gazı,Hidrojen gazı, Element sembolü H olan 1 atom sayılı ametal içerikli maddedir, normal sıcaklık ve basınç altında renksiz, metalik olmayan, kokusuz, oldukça yanıcı, tatsız, doğuda ki bileşenlerinde H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır, evrende bilinen en hafif gazdır. Havadan 14,4 kez daha hafiftir. Kütlesi 1,00794g/mol, ki...

Hidrojen Siyanür

Hidrojen siyanür, bir diğer adıyla hidrosiyanik asit ve prussik asit olarak da bilinir. Bu madde son derece toksin içermektedir. Acı bademi andıran kokusu vardır ve renksizdir. Sıcak kuru havada oldukça uçucu bir hale bürünür ve kaynama noktası 26 derecedir. Sudan hafif özelliği vardır ve yüksek derişim olanı bulunur. Düşük molekül ağ...

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen enerjisi, doğada oldukça çok miktarda mevcut olan hidrojen serbest bir şekilde bulunmadığından dolayı doğal enerji kaynağı da sayılmaz. Hidrojenin en sıklıkla bildiğimiz bileşeni özellikle sudur. Genellikle hidrojen farklı ham maddeler ve başka enerji kaynakları ile beraber üretilebilmekte, aynı zamanda hidrojenin üretiminde çoğunlu...

Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi

Hidrojen sülfür zehirlenmesi, doğada bulunan ve sülfür içeren organik maddelerin çürümesiyle ve endüstride bir takım işler sırasında oluşan gazdır. Hidrojen sülfür doğada özellikle lağımlarda, mahzen ve mağaralarda, kömür madenlerinde petrol yataklarında, ve kuyularda bulunur. Çürük yumurta koku...

Hidrojen Atomu

Hidrojen atomu, 1 atom sayılı sembolü H olan ametal (gaz bileşen) bir atomdur, basınç altında ve 20°C'de kokusuz renksiz, oldukça yanıcı H2 olarak bulunan biatomik (yüksek yanıcı) gazdır. 1.00794 g/mol atom kütlesi ile tüm elementler içinde kütlesi en hafif olan elementtir. Periyodik çetveldesol üst köşede yer alır. Hidroje...

Sıvı Hidrojen

Sıvı Hidrojen: Petrole oranla 4 misli fazla hacim kapladığından ötürü, bu hacmi küçültmek maksadıyla hidrojeni sıvı halde depolamak gerekir. Bunun yapmak için de yüksek basınç ve soğutma işlemine ihtiyaç vardır. Hidrojen gazı 20, 25 K sıcaklıkta sıvılaştığından dolayı, sıvı depolarında izolasyon çok önemlidir. Sıvı hidrojen, öze...

Hidrojen Sülfat

Hidrojen sülfat, bilinen diğer adıyla sülfürik asit, suda kolayca çözünebilen, güçlü bir mineral asidi çeşididir. Vitriol yağı ya da sülfat asidi olarak da adlandırılabilmektedir. Moleküler bileşeni H2SO4'tür. Genel görünümü akışkan, şeffaf ve renksizdir. Kokusu yoktur. Taş ve metal de dahil olmak üzere canlı cansız tüm maddeler üzerinde aşı...

Hidrojen Yakıt Hücresi

Hidrojen Yakıt Hücresi, Yakıt hücreleri, kimyasal reaksiyon sonucu elektrik üreten ve yakıt olarak da hidrojen, metanol gibi maddeler kullanan cihazlardır. Hidrojen yakıt hücreleri yan ürün olarak yalnızca su üreten son derece çevre dostu cihazlardır. Hidrojen yakıt hücreleri ilk defa uzay mekikleri ve diğer yüksek teknoloji uygulamalar...

Sudan Hidrojen Elde Etme

Sudan hidrojen elde etme, Suyun doğru akım ile hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denir. Sudan hidrojen elde etmek için en kolay sistem olarak bilinir.Sudan hidrojen elde etmek için, bir elektroliz hücresi içinde, genellikle sistem bir metal yada karbon plakalar olan, iki elektrot ve bunların içine batırıldığı, elek...

Hidrojen Klorür

Hidrojen klorür, klor ve hidrojen elementlerinin birleşmesinden oluşan hidroklorik asit olarak da bilinir. Oda sıcaklığında ve normal basınç altında gaz halinde bulunur. Halk arasında tuz ruhu olarak da adlandırılır. İlk ortaya çıkışı 9. yüzyıldır. Simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedilmiştir. Sanayi Devrimi sonrası birçok keşfin ortay...

Hidrojen Yakıt Sistemi

Hidrojen Yakıt Sistemi, Dünyada gün geçtikçe kullanımı hızla artan hidrojen, gerek fuelcell olarak (hidrojen batarya), gerekse İCO ( internal combustion engine) içten yanmalı motor + hidrojen biçimde kullanılmaktadır. Bilinen tüm markaların hidrojenli prototip aracı ya da üretilen aracı bulunmaktadır. Bir çok araç markası hidrojene geçi...

Hidrojen Peroksit Zararları

Hidrojen Peroksit Zararları, Birçok bayan hidrojen peroksiti saç rengini açmada kullanılmaktadır. Aslında hidrojen peroksit halk diliyle oksijenli su kişilerde cilt güzelliği, saç bakımı, ev temizliği ve diş bakımında sık tercih edilen bir sudan oluşmaktadır. En bilindik özelliği ise hem dişleri beyazlatıyor olması hem de saçların ren...

Hidrojen Nasıl Elde Edilir

Hidrojen nasıl elde edilir? Hidrojen evrende bolca bulunan bir malzeme olup, bütün maddelerin tahmini olarak da ¾'lük bir oranını kapsar. Bütün yıldızlar ve çoğu gezegen çok miktarda hidrojen ihtiva eder fakat dünya üstünde özgür olarak da gezinen hidrojen ölçüsü çok düşüktür. Atmosferde tahmini olarak da onbinde 7 oranında bulunur. Bu yüzde...

Hidrojen Ve Bor Enerjisi

Hidrojen Ve Bor Enerjisi; Enerji kaynakları genel itibari ile herhangi bir madde yardımı ile elde edilen ve enerji üretimini sağlamaya yarayan kaynaklardır. Genel itibari ile enerji kaynakları alternatif ve klasik yöntemlerden elde edilmektedir. Genel itibari ile de birincil olarak kullanılan enerji kaynakları olarak petrol, kömü...

Hidrojen Peroksit Sterilizasyon

Hidrojen Peroksit; H2O2 formüllü ve yoğun olan bir sıvıdır. Kararsız bir yapıya sahiptir ve suya göre viskozitesi (akmazlık) daha yüksektir. Çok güçsüz bir asit olan bileşiktir. Hidrojen peroksit, oksijenli su olarak da bilinir. Oksijenli su dediğimiz bu madde soluk mavi renkli olup sulandırıldığında renksiz ve kokusuz olup su iç...

Hidrojen Peroksit Saçkıran

Hidrojen Peroksit Saçkıran; Hidrojen Peroksit, bildiğimiz yara bakım solüsyonu olarak da kullanılmakta olan oksijenli sudur, yeni bir keşifmiş gösterilmeye çalışılsada, oksijenli su neredeyse, 20. yüzyılın başlarından beri kullanılmakta ve bilinmektedir. Son 20 senede, yaraların iyileşmesi ve pansuman için çıkan yeni ilaçlardan dolayı...

Hidrojen İyodür

Hidojen İyodür: Normal halde hidrojen iyodür kimyasal formülü H1 çok keskin kokulu bir gazdır.Havada hidrojen iyodür yanıcı bir madde değildir ama rutubetli ve nemli bir hava durumunda dumanlı edilmelidir. Suda çözünür bir de etanol içinde çözünür, çözelti hidroiyodik asit olarak da isimlendirilir. Asidik güçlü bir aşındırıcı ile renksi...

Hidrojen

Hidrojen, günlük hayatımızda çok büyük kullanım alanlarına sahip olan önemli bir elementtir. Bulunduktan sonra hidrojen elementi sayesinde bilim adamları çok büyük çalışmalar yaparak büyük başarılara imza atmışlardır. Hidrojen elementinin bilimde sembolü "H" dir ve atom sayısı 1 dir. Periyodik tablo üzerinde bulunan elementler arasında ameta...

Potasyum İyodür Hidrojen Peroksit

Potasyum İyodür Hidrojen Peroksit, KI ile gösterilen organik bir bileşik olan potasyum ıyodür, sofra tuzu olarak kullandığımız sodyum klorüre oldukça benzeyen bir yapıya sahiptir. potasyum iyodür, radyoaktif sızıntı sonrasında havaya karışan radyoaktif iyoda karşı kullanılan bir bileşiktir. Radyo aktif sızıntı öncesinde 130 mg p...

Hidrojen Florür

Hidrojen florür: Formülü HF ile gösterilen kimyasal bileşiktir. Hidroflorik asit gibi sulu çözelti formunda bulunur, florun da sanayi kaynağıdır. İlaç ile polimer endüstrisinde kullanılan mühim olan bileşiklerin öncüsü olduğu söylenebilir. Ayrıca petrokimya endüstrisinde de yaygın bir şekilde kullanılır ve oldukça fazla bir şeki...

Hidrojen Gazının Özellikleri

Hidrojen Gazının Özellikleri Hidrojenin özellikleri, bilim dünyasında 1900’lü yıllardan beri araştırma konusu olmaktadır. Hidrojen hakkında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen özellikler, Bu durumun en büyük nedeni tabi ki hidrojenin özellikleri açısından çok zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde patlay...

Hidrojen Metal Mi

Hidrojen Metal Mi, genellikle kafa karıştıran bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrojen metal mi? cevabı ''hayır'' olmalıdır. Çünkü hidrojen bir metal değildir. Hidrojen metal özelliği taşımamaktadır ve metalle tepkimeye girer. Hidrojen; ametaldir. Yani hidrojen metalde değildir; yarı metalde değildir. <...

Hidrojen Dioksit

Hidrojen dioksit, bir hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşan ve HO2 formülüne sahip olan bir bileşiktir. Hidroperoksil olarak da bilinir. Oksijenin en nadir bulunduğu formlardan biridir. Hidrojen dioksit, süper oksitlerin veya diğer adıyla hiper oksitlerin en bilinen bileşiklerinin başında gelir. Oksijen o kadar kararsız bir fo...

Hidrojen Peroksit Diş Beyazlatma

Hidrojen Peroksit Diş Beyazlatma, Yaş ilerledikçe dişlerde sararma meydana gelir. Çay, kahve ve sigara gibi maddelerde bulunan kromogenik maddeler bazı antibiyotik ilaçlar ve kaza sonrasında sinirlerde oluşan tahribat diş minesinin rengini değişerek sararmasına neden olur. Amerikan diş sağlığı komitesi yüzde üç hidrojen peroksit diş beyaz...

Hidrojen Kullanım Alanları

Hidrojen Kullanım Alanları; Ulaşımda, endüstri alanında ve evde hidrojen kullanımı aslında zannedildiği kadar yeni bir olay değildir. Dünyanın oldukça fazla yerinde hala evlerde kullanılmakta olan hava gazı aslında hidrojen ve karbonmonoksidin karışması ile oluşur. Zeplin ve bazı balonlar gibi hava taşıtlarında hidrojen kullanılmıştır. Sanay...

Hidrojen Atom Numarası

Hidrojenin Atom Numarası, Oksijen ile birleşerek suyu oluşturur, Atom numarası 1, Oda sıcaklığında kokusu, tadı ve rengi olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H). Periyodik cetvelin birinci elementi. Elementler arasında en basiti ve en hafifidir. Kainatın neredeyse %90’ını hidrojen atomları oluşturur. Diğer elementlerin de ...

Hidrojen Bombası

Hidrojen bombası, aslında diğer ismi ile füzyon bombası aslında kontrolsüz olarak ortaya çıkan ve etkili olduğu bölgelerde çok büyük zararlara neden olan patlamalar ile bilinen bombalardır. Tam olarak bir nükleer bomba olan hidrojen bombası, yaptığı etkilerin yanı sıra etrafa saçtığı radyasyon ile etkisini yüzyıllarca göstererek o zamanda ya...

Hidrojen Molekülü

Hidrojen molekülü, birbirinden 0,75 a uzaklıktaki 2 atomun birleşmesinden oluşmaktadır. Aradaki bağ, 2 elektronun ortaklaşa kullanılmasından meydana gelmekte ve çok yüksek olan ayrışma enerjisi, molekülün çok kararlı olduğunu göstermektedir. Hidrojen, renksiz ve kokusuz bir maddedir. Havaya göre yoğunluğu 0,08'dir ve bu bakımdan cisi...

Hidrojen Karbonat

Hidrojen Karbonat Hidrojen karbonat, bir gıda maddesi olarak tanımlanır. Bu madde, 270 dereceye kadar ısıtıldığında karbonat ve karbon dioksid maddelerine ayrışır. Bir çok kullanım amacı ateş düşürücü ve sindirim sistemi düzelticidir. Hidrojen karbonat günlük hayatımızın neredeyse tamamında vardır ve bundan kaçmak mümkün değildi...

Hidrojen Oksit

Hidrojen oksit, kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Su, H2O’ dur.Hidrojen oksit tanımı:Hidr: Su ya da hidrojene işaret eden Latince bir ön ektir.Hidro: Genel olarak karbon ile bor bileşiklerinde ki H atomuna işaret eden bir ön ektir. Suya...

Hidrojen Sembolü

Hidrojen sembolü, H olan 1 atom sayılı ametal dir. Standart olan basınç ve sıcaklık altında kokusuz, renksiz, tatsız, oldukça yanıcı, metal olmayan,bir gazdır. H2 olarak bulunmuştur. Tüm elementlerin içerisinde en hafif yapıya sahip olan elementtir. Hidrojen sembolü Periyodik cetvel üzerinde sol üst köşede yer ala bir semboldür. Hidrojen ...

Hidrojen Elementi

Hidrojen elementi, gaz halinde bulunan kimyasal bir elementtir. Çok eski yıllardan beri bulunmasına rağmen, element olduğu daha geç anlaşılmıştır. 16. yüzyılda aside batırılan metallerden yanıcı bir madde çıktığı anlaşılmıştır. 1766 yılında İngiliz kimyacı Henry Cavendish hidrojen gazının bileşik olmadığını, bir element olduğunu belirlemişti...

Hidrojen Reaktörü

Hidrojen reaktörü, içinde nükleer füzyon meydana gelen ve kullanılması mümkün enerjiyi açığa çıkaran reaktördür. Termonükleer reaktör de denir. Bu tür reaktörlerin gerçekleştirilmesi için bazı ülkelerde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Füzyon reaktörlerinde karşılaşılan sorun, plazmayı, ısısını çoğaltmak için verilmesi gereken enerjiden daha ...

Hidrojen Hücresi

Hidrojen hücresi, Hidrojen yakıt hücresinin ilkeleri ilk olarak Alman bilim adamı C. F. Schönbein tarafından 1838 de bulunmuş ve "Philosophical Magazine" dergisinin Ocak 1839 nüshasında yayımlanmıştır. Bu çalışmadan esinlenen Gallerli bilim adamı W. R. Grove 1843 de, günümüz fosforik asit yakıt hücresinde kullanılanlara benzer malzemele...

Hidrojen Oksijen

Hidrojen Oksijen, adında bir element yoktur. Hidrojen bir elementtir, oksijen başka bir elementtir. Hidrojen oksijenden daha hafiftir. Bununla birlikte, oksijende hidrojende bileşik oluşturabilen elementlerdir. Hidrojen elementinin sembolü ''H'' ile gösterilir. Atom sayısı 1'dir. 1 proton ve 1 elektrondan oluşmaktadır. H...

Hidrojen Elektroliz

Hidrojen elektroliz, HHO reaktör ile su (H2O) elektroliz etkilenerek iki hidrojen atomu ayrışarak açığa çıkan hidrojen gazının bir takım süreçten geçirilerek motorlarda yakıt olarak kullanılması ve sunulmasıdır. Buna kısaca hho denilmektedir. 1874 yılında Jule VERNE şu sözleri ile Hidrojene vurgu yapmıştır.''Hidrojen ve Oksijenin bileşiminde...

Hidrojen Peroxide

Hidrojen Peroxide, kimyasal sembolü H2O2 'dir. Teknik adı HOOH ve 2 (HO) şeklindedir. İngilizcesi walter boat olup, halk arasında oksijenli su olarak da bilinir. Molekül ağırlığı 34.02 g/mol. yoğunluk 1.45 gr/cm3'tür. Soluk mavi renklidir. Suyla karışınca renksiz olur. Keskin bir kokuya sahiptir. Yanıcı, aşındırıcı,...

Hidrojen Üretimi

Hidrojen Üretimi, Hidrojen evrende bolca bulunan bir madde olup, tüm maddelerin yaklaşık olarak ¾’lük bir oranını kapsamaktadır. Atmosferde yaklaşık olarak on binde yedi oranında bulunmaktadır. Bu nedenle hidrojen üretilmelidir. Hidrojenin yerel kaynakları fosil yakıtlar ve su olarak gösterilebilir. Günümüzde hidrojen genellikle doğalga...

Hidrojen Katalizörü

Hidrojen Katalizörü; Rutgers Üniveersitesi'nden kimyager olan kişiler temiz hidrojen yakıtı elde etmenin önünde olan maliyet engelinin yok etmek için bir teknoloji geliştirdiler. Yeni geliştirilmiş olan bir hidrojen katalizör teknolojisi sayesinde pahalı platin teknolojileriyle yarışabilecek olan bir teknoloji geliştirildi. Normal şartlarda ...

Hidrojen Döngüsü

Hidrojen Döngüsü, Hücrelerde nükleik asitlerin enerji aktarımına yardımcı olan adenozin trifosfat (ATP) molekülünde, dişlerin yapısında, hücre zarında ve kemiklerin yapısında bulunmaktadır. Hidrojen döngüsü diğer elementler gibi doğal bileşikler halinde bulunmaktadır. Ancak bu bileşikler su içinde hiçte kolay çözünmezler. Hidrojen bileşikler...

 

Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojenin Özellikleri
Sodyum Hidrojen Karbonat
Hidrojen Gazı
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Atomu
Sıvı Hidrojen
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Yakıt Hücresi
Sudan Hidrojen Elde Etme
Hidrojen Klorür
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Nasıl Elde Edilir
Hidrojen Ve Bor Enerjisi
Hidrojen Peroksit Sterilizasyon
Hidrojen Peroksit Saçkıran
Hidrojen İyodür
Hidrojen
Potasyum İyodür Hidrojen Peroksit
Hidrojen Florür
Hidrojen Gazının Özellikleri
Hidrojen Metal Mi
Hidrojen Dioksit
Popüler İçerik
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Peroksit
Hidrojen PeroksitOldukça geniş bir kullanım alanı olan bu kimyasal madde H2O2 element değerleri ile gösterilir. Soluk mavi renkte oldukça güçsüz bir a...
Hidrojen Bağı
Hidrojen Bağı
Hidrojen bağı, bir molekülde azot, flor veya oksijen gibi elektronegatif bir atoma bağlı bulunan hidrojenin kısmi artı yük ile yüklenmesi sonucu, ay...
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları, doğada bir arada bulunan ve farklı kütle numarasına sahip hidrojen atamlarıdır. Doğada üç doğal izotopu bulunur ve bunlar sırasıy...
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Sülfür
Hidrojen sülfür, hampetrol ve doğalgaz üretiminde en tehlikeli ve ölümcül etkisi olan bir maddedir. H2S, ekşi gaz ve kükürtlü hidrojen gibi farklı adl...
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen peroksit saç, Hidrojen peroksit ile saç arasındaki ilişkiyi duyunca eminim pek çoğunuz şaşırmamışsınızdır. Özellikle lise yıllarında büyük bi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2023