Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hidrojen Yakıt Hücresi

Hidrojen Yakıt Hücresi

Hidrojen Yakıt Hücresi, Yakıt hücreleri, kimyasal reaksiyon sonucu elektrik üreten ve yakıt olarak da hidrojen, metanol gibi maddeler kullanan cihazlardır. Hidrojen yakıt hücreleri yan ürün olarak yalnızca su üreten son derece çevre dostu cihazlardır. Hidrojen yakıt hücreleri ilk defa uzay mekikleri ve diğer yüksek teknoloji uygulamalarında temiz ve etkili güç kaynağı gerekli olduğunda kullanılmaya başlandı. Ama günümüzde hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan otomobillerle, otobüslerle seyahat edilmektedir.

Hidrojen yakıt hücresi: Yakıt hücresinin çalışma ilkeleri, kataliz temeline dayanır; tepkimeye giren yakıtın elektron ve protonları ayrılır, elektrolit iletken olmadığından elektronlar bir elektronik devre üzerinden geçmeye zorlanır ve bu şekilde elektrik akımı üretilmiş olur. Bir başka katalitik prosesle de, geri toplanan elektronların protonlarla ve oksitleyiciyle birleşerek atık ürünlerin su, karbondioksit ve ısı açığa çıkmaktadır.

Hidrojen yakıt hücresi çalışma prensibi:

Hidrojen anot elektrota, oksijende katot elektrota gönderilir. Anot elektrota toplanan hidrojen molekülü, anot üzerinde yer alan küçük kanallar geçerken elektron bu molekülden ayrılarak ve molekül iyon yapıya dönüşür. Elektron geçişine izin vermeyen elektrolit sadece hidrojen iyonunun geçişine ve katot elektrota ulaşmasına izin verir. Elektronsa harici bir devreden katoda gönderilir. Katotta buraya gönderilen O2 elektrolit üzerinde gelen hidrojen iyon ve dış devreden gelen elektron tepkimeye girerek çevrimi tamamlar. Açığa ise saf su çıkar. Dış devre üzerindeki elektron hareketiyse elektrik akımını oluşturur. Bu elektrik akımı direkt (DC) bir akımdır. Reaksiyon neticesi ayrıca ısı enerjisi de elde edilir. Yakıt pillerinde reaksiyonun hızını arttırmak için katalizör kullanımı da düşünülebilir.

Yakıt pilindeki anot, katot ve elektrolitten oluşan her bir birime "Membran Elektrot Grubu" denir. Her bir membran elektrot grubundan sağlanan elektriksel gerilim değeri 1.2 volt düzeylerinde iken bu değer reel değer olarak 1 voltun altına düşer. Yüksek gerilim elde etmek için ise her bir membran elektrot grubu seri olarak bağlanır ve istenilen gerilim seviyesine ulaşılır. Bu sisteme "Yakıt Pili Ünitesi" ismi verilir. Daha yüksek akım elde etmek için ise temelde yüksek akımlara ulaşmak için tepkimeye giren molekül sayısını arttırmak gereklidir. Bu ise anot, katot ve elektrolit yüzeylerinin arttırılmasıyla sağlanabilir.

T1 atık ısı sıcaklığı ve T2 maksimum çalışma sıcaklığı olup bu sıcaklık arttıkça verim artmaktadır. Fakat bu sıcaklık malzeme dayanım limitleriyle sınırlıdır. Hidrojen için bu teorik verim değeri üst ısıl değer için % 83 alt ısıl değer için ise % 98 seviyelerindedir. Teorik hidrojen yakıt pili teorik hücre gerilimiyse 1.229 volttur. Gerçekteyse bu gerilim, kayıplar sebebiyle 1 voltun altına düşmektedir. Dolayısıyla gerçek verimde teorik verimin altında oluşmaktadır.

Yakıt pillerinin verimi yüksek olduğu kadar enerji yoğunluğu da yüksektir. 2 MW’lık bir güç istasyonu 20 m² kadar bir alana kurulabilir. Bu halde elektriğin tüketicilerin bulunduğu yerleşim alanlarından uzakta üretilmesine gerek kalmamaktadır. Böylece santrallerden tüketicilere kadar uzanan binlerce kilometrelik iletim hatlarına, aradaki transformatörlere de gereksinim duyulmayacaktır. Ayrıca iletim hatlarında meydana gelen elektrik kayıpları da engellenmektedir.

Son Güncelleme : 30.04.2023 09:09:45
Hidrojen Yakıt Hücresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hidrojen Yakıt Hücresi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hidrojen Yakıt Hücresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Peroksit
Hidrojen PeroksitOldukça geniş bir kullanım alanı olan bu kimyasal madde H2O2 element değerleri ile gösterilir. Soluk mavi renkte oldukça güçsüz bir asittir. Bu kimysal sulandırıldığında renk özelliğini kayıp eder. Özellikle temizlik ve kağıt sanayi...
Hidrojen Bağı
Hidrojen Bağı
Hidrojen bağı, bir molekülde azot, flor veya oksijen gibi elektronegatif bir atoma bağlı bulunan hidrojenin kısmi artı yük ile yüklenmesi sonucu, aynı veya başka moleküldeki elektronegatif atom ile birlikte yapmış olduğu kuvvetli bağa denir. Hidro...
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları, doğada bir arada bulunan ve farklı kütle numarasına sahip hidrojen atamlarıdır. Doğada üç doğal izotopu bulunur ve bunlar sırasıyla 1H, 2H, ve 3H. Hidrojenin laboratuvar ortamında sentezlenen fakat doğada gözlenemeyen çok kararsı...
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Sülfür
Hidrojen sülfür, hampetrol ve doğalgaz üretiminde en tehlikeli ve ölümcül etkisi olan bir maddedir. H2S, ekşi gaz ve kükürtlü hidrojen gibi farklı adlarla anılabilmektedir. Bu maddenin öldürücü özelliği bulunması sebebi ile petrol ve gaz sektörü işçi...
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen peroksit saç, Hidrojen peroksit ile saç arasındaki ilişkiyi duyunca eminim pek çoğunuz şaşırmamışsınızdır. Özellikle lise yıllarında büyük bir çoğunluk mutlaka hidrojen peroksitle saç açmayı en azından bir kez denemiştir. Evet hidrojen perok...
Hidrojenin Özellikleri
Hidrojenin Özellikleri
Hidrojenin özellikleri, bilim dünyasında 1900'lü yıllardan beri araştırma konusu olmuştur. Hidrojen hakkında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen özellikler, hidrojen elementinin ne kadar büyük ve önemli bir element olduğunun kanıtı haline gelmekt...
Sodyum Hidrojen Karbonat
Sodyum Hidrojen Karbonat
Sodyum hidrojen karbonat, kimya sektöründe E500 koduyla anılan bir tür gıda maddesidir. Suda çözünebilme özelliği vardır. Normal koşullarda beyaz renktedir. Sodyum hidrojen karbonat 270 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında ayrışarak sodyum karbona...
Hidrojen Gazı
Hidrojen Gazı
Hidrojen Gazı,Hidrojen gazı, Element sembolü H olan 1 atom sayılı ametal içerikli maddedir, normal sıcaklık ve basınç altında renksiz, metalik olmayan, kokusuz, oldukça yanıcı, tatsız, doğuda ki bileşenlerinde H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır, e...
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Siyanür
Hidrojen siyanür, bir diğer adıyla hidrosiyanik asit ve prussik asit olarak da bilinir. Bu madde son derece toksin içermektedir. Acı bademi andıran kokusu vardır ve renksizdir. Sıcak kuru havada oldukça uçucu bir hale bürünür ve kaynama noktası 26...
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen enerjisi, doğada oldukça çok miktarda mevcut olan hidrojen serbest bir şekilde bulunmadığından dolayı doğal enerji kaynağı da sayılmaz. Hidrojenin en sıklıkla bildiğimiz bileşeni özellikle sudur. Genellikle hidrojen farklı ham maddeler ve ba...
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen sülfür zehirlenmesi, doğada bulunan ve sülfür içeren organik maddelerin çürümesiyle ve endüstride bir takım işler sırasında oluşan gazdır. Hidrojen sülfür doğada özellikle lağımlarda, mahzen ve mağaralarda, kömür madenlerinde petrol yataklar...
Hidrojen Atomu
Hidrojen Atomu
Hidrojen atomu, 1 atom sayılı sembolü H olan ametal (gaz bileşen) bir atomdur, basınç altında ve 20°C'de kokusuz renksiz, oldukça yanıcı H2 olarak bulunan biatomik (yüksek yanıcı) gazdır. 1.00794 g/mol atom kütlesi ile tüm elementler içinde kütlesi ...

 

Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojenin Özellikleri
Sodyum Hidrojen Karbonat
Hidrojen Gazı
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Atomu
Sıvı Hidrojen
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Yakıt Hücresi
Sudan Hidrojen Elde Etme
Hidrojen Klorür
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Nasıl Elde Edilir
Hidrojen Ve Bor Enerjisi
Hidrojen Peroksit Sterilizasyon
Hidrojen Peroksit Saçkıran
Hidrojen İyodür
Hidrojen
Potasyum İyodür Hidrojen Peroksit
Hidrojen Florür
Hidrojen Gazının Özellikleri
Hidrojen Metal Mi
Hidrojen Dioksit
Popüler İçerik
Sıvı Hidrojen
Sıvı Hidrojen
Sıvı Hidrojen: Petrole oranla 4 misli fazla hacim kapladığından ötürü, bu hacmi küçültmek maksadıyla hidrojeni sıvı halde depolamak gerekir. Bunun yap...
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Sülfat
Hidrojen sülfat, bilinen diğer adıyla sülfürik asit, suda kolayca çözünebilen, güçlü bir mineral asidi çeşididir. Vitriol yağı ya da sülfat asidi olar...
Sudan Hidrojen Elde Etme
Sudan Hidrojen Elde Etme
Sudan hidrojen elde etme, Suyun doğru akım ile hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denir. Sudan hidrojen elde etmek için en kolay ...
Hidrojen Klorür
Hidrojen Klorür
Hidrojen klorür, klor ve hidrojen elementlerinin birleşmesinden oluşan hidroklorik asit olarak da bilinir. Oda sıcaklığında ve normal basınç altında g...
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Yakıt Sistemi, Dünyada gün geçtikçe kullanımı hızla artan hidrojen, gerek fuelcell olarak (hidrojen batarya), gerekse İCO ( internal combusti...
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Peroksit Zararları, Birçok bayan hidrojen peroksiti saç rengini açmada kullanılmaktadır. Aslında hidrojen peroksit halk diliyle oksijenli su...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2023